Jäsenasiat

Seuran toiminta ja seuraan liittyminen
Johtokunta seuralle valitaan vuosittain vuosikokouksessa. Vuosikokous pidetää tammi-helmikuun aikana.
Kesäkokous on kesä-elokuussa. Hakemukset seuraan liittymisestä toimitetaan vuosikokoukseen käsiteltäväksi.
Seuraan liittymismaksu on 400 €. Hirviporukkaan liittymisestä peritään uusilta jäseniltä lisäksi 200 € hirviliiterimaksu/jäsen.  
Jäsenvuosimaksu vuonna 2023 on 70 €/jäsen.  

Talkoot

Talkootoiminta on viime vuosina ollut runsasta jahtimajan, savusaunan, hirviliiterin ja laavun rakentamisesta johtuen.

Talkoot ovat tiistaisin ja torstaisin klo 18.00 alkaen yleensä Ällänpellossa ja niistä tiedotetaan tekstarilla tai whatsupilla.

Talkoovastaavana toimii ansiokkaasti Jukka Laitinen.